Za mrsavljenje kumin

Za mrsavljenje kumin

Vitamin C je prirodan antioksidant, 邸to je tako・e dobro jer sam po sebi ・ini odbranu od mnogih infekcija i toksina. Kumin za dojilje: ovaj za・in u sebi ima puno gvo転・a, 邸to je va転no za majke koje doje, 転ene koje su u drugom stanju ili imaju menstruaciju, po邸to je njima gvo転・e najpotrebnije. Zahvaljuju・i timolu koji poja・ava lu・enje u 転lezdama uti・e i na mle・nu 転lezdu, pa kumin olak邸ava i poja・ava lu・enje mleka kod dojilja.

Kumin sve prednosti za zdravlje i mršavljenje | Dijeta Mesečeve Mene

A ukoliko ga uzimate sa medom, kumin mo転e biti jo邸 bolji! Ovaj za・in sadr転i iznena・uju・e mnogo kalcijuma oko miligrama u grama, tj. Kalcijum je va転an sastojak mleka, pa eto jo邸 jednog razloga zbog kog je kumin dobar za majke koje doje. Anemija: kao 邸to je ve・ re・eno, za・in kumin sadr転i puno gvo転・a, vi邸e od 66 miligrama na grama, 邸to je pet puta vi邸e od doze koja nam je potrebna. Gvo転・e je glavni sastojak hemoglobina u crvenim krvnim zrncima.

Hemoglobin je taj koji prenosi kiseonik u sve ・elije u organizmu i kad njega imamo manje nego 邸to bi trebalo, nastaje anemija. Dakle, ukoliko ste malokrvni, dodajte kumin u svoju svakodnevnu ishranu i izbegnite simptome anemije kao 邸to su umor, anksioznost, opadanje kognitivnih funkcija, i problemi sa varenjem.

Koncentracija i kognitivne funkcije: pored toga 邸to ima brojna lekovita svojstva kumin za・in je dobar i za pobolj邸anje koncentracije. Koli・ina gvo転・a koja se nalazi u kuminu pove・a・e proizvodnju hemoglobina i spre・i・e anemiju, ali, pove・an protok krvi je koristan i za druge stvari.

Kada imate dobru cirkulaciju, dovoljne koli・ine kiseonika sti転u do svih organa i mozga, zbog ・ega celo telo optimalno funkcioni邸e. Dovoljne koli・ine kiseonika u mozgu pove・avaju kognitivne performanse i smanjuju mogu・nost od pojave poreme・aja poput Alchajmerove bolesti i demencije. Za druge organe, pove・ana prokrvljenost pospe邸uje njihov rad i ubrzava metabolizam, 邸to ja・a zdravlje, snagu i spre・ava preveremeno starenje. Problemi sa ko転om: skoro svi znaju da je E vitamin dobar za ko転u i spre・avanje prevremenih znakova starosti.

On je taj koji ko転u ・ini mladom i sjajnom. Ovo je vitamin kog ima u izobilju u kuminu. Esencijalna ulja koja se nalaze u kuminu imaju antigljivi・na svojstva i deluju kao sredstva za dezinfekciju, 邸to spre・ava mikrobe i gljivi・ne infekcije da uti・u na ko転u.

No, nisu svi problemi sa ko転om samo infekcije, neki su jednostavno, rezultat starenja. Vitamin E se pona邸a kao antioksidant i bori se protiv slobodnih radikala koji napadaju ko転u, i izazivaju bore, pege i vise・u ko転u.

Ovo svojstvo, u kombinaciji sa antibakterijskim dejstvima kumina, ・ini ko転u lepom i zdravom, ・ak i u poznim godinama. U tom slu・aju, kumin mo転e biti od velike pomo・i. Osobe koje redovno konzumiraju kumin imaju zna・ajno manje prisustvo ・ireva, bubuljica, osipa i drugih znakova nakupljanja toksina.

Komponente kumina kao 邸to su kuminaldehid, timol i fosfor su dobri za detoksikaciju i oni redovno uklanjaju otrove iz tela. Zdrav na・in za izbacivanje toksina iz organizma je putem sistema organa za izlu・ivanje, a ne pojavom ・ireva.

Kumin (Cuminum cyminum) – indijski začin za mršavljenje

Imunitet: kao 邸to je ve・ re・eno, gvo転・e, esencijalna ulja, C vitamin i A vitamin koji se nalaze u kuminu, ja・aju imuni sistem na mnoge na・ine. Vitamin C je jedan od najmo・nijih antioksidanata koje imamo, koji uz sve 邸to radi, i stimuli邸e rad belih krvnih zrnaca.

Za mrsavljenje kumin

Kao antioksidant, C vitamin se bori protiv razornih efekata slobodnijh radikala, opasnog nusproizvoda ・elijskog metabolizma. Oni se konstantno stvaraju u telu, pa se istim tempom moraju i uni邸tavati. Antioksidanti neutrali邸u slobodne radikale koji mogu izazvati mnoga oboljenja, uklju・uju・i kardiovaskularne bolesti i rak.

Već i 3 grama kumina daju rezultate Gore spomenuto istraživanje obavili su znanstvenici iranskog Sveučilišta medicinskih znanosti Shahid Sadoughi. Recept dana. Grčki omlet 15 min.

Rak: kumin sam po sebi ima hemopreventivna svojstva, ubrzava lu・enje enzima iz 転lezda, koji deluju antikancerogeno i detoksikuju organizam. Prije nego se jela začine njime, kumin je dobro tek lagano popržiti kako bi pustio punu aromu. Kumin sadrži eterično ulje, a dobar je jer pomaže kod nadutosti, kolika, loše probave i proljeva.

Za mrsavljenje kumin

Danas je dobro rasprostranjen i možemo ga pronaći u svim bolje opremljenim trgovinama začinima, ili ljekovitim biljem. Raste u većini toplih zemalja, posebno u Indiji, sjevernoj Africi, Kini i Americi. U indijskim receptima, kumin se često miješa sa kimom. Oblikom oba su ova začina slična, ali po okusu i mirisu potpuno su različiti.

U samom uvodu smo napi.

Da li znate šta je kumin voda za mršavljenje? – kiloram.club

Ostavite odgovor

Ovu mešavinu popiti, poželjno na prazan stomak.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *