Visak kilograma

Visak kilograma
Nedavna studija imala je za cilj da utvrdi kako roditelji mogu uticati na detetove navike u ishrani.

Zdrav san je va転an segment u ovom procesu, jer se tokom njega obnavljaju va転ne funkcije i prikuplja energija za novi dan. Izuzev sna, tu je i konzumiranje alkohola. Na taj na・in u organizam unosimo nepotrebne kalorije koje nas ne・e zasititi i dati nam energiju, kao 邸to je slu・aj sa hranom. Naprotiv, alkohol nam pove・ava 転elju za hranom. Pored toga, alkohola ima lo邸e dejstvo po ・itav organizam, ne samo po kila転u. Poznato je da konzumiranje alkohola uti・e na nervni sistem i u alkoholisanom stanju je svest izmenjena, a redovno konzumiranje umanjuje mnoge mentalne sposobnosti.

Znanstvenici objašnjavaju što višak kilograma zaista čini našem tijelu - N1

Tako・e, alkohol 邸teti jetri, kardiovaskularnom sistemu, 転elucu i td. Naravno, ove posledice dolaze nakon redovnog konzumiranja alkohola, a ・a邸a kvalitetnog vina s vremena na vreme ne・e imati negativne posledice po va邸 organizam, 邸ta vi邸e mo転e vam biti korisna. Treba odr転ati balans u svemu. Mr邸avljenje generalno ima pozitivan uticaj na ・itav organizam, ali i tokom ovog procesa treba biti oprezan i ne preterati sa brzinom mr邸avljenja kori邸・enjem neadekvatnih preparata i metoda koje ・e pogor邸ati va邸e zdravstveno stanje.

Preporuka je da ne gubite vi邸e od 1 kg nedeljno, jer ・e to na邸tetiti va邸em zdravlju. Kada mr邸avite na zdrav na・in — gubite kilograme i masne naslage, unosite potrebne nutijente telo ・e vam biti zahvalno, a vi ・ete se ose・ati mnogo bolje.

Gubitak kilograma podrazumeva bolji san, manju verovatno・u od kardiovaskularnih oboljenja, dijabetesa, kancera i td. Tako・e, smanji・e vam se bolovi u zglobovima koji su do tada ose・ali ogroman pritisak. Ljudi na na邸im prostorima nisu u potpunosti prihvatili odlazak kod psihologa kao pozitivnu stvar. Psiholog ・e pomo・i da osvestimo problem koji imamo, a to je korak do re邸avanja istog.

Gojazne osobe ・esto imaju i psiholo邸ke probleme, te su ・esto nesigurne, imaju nisko samopouzdanje, razvijaju komplekse i sli・no. Stoga vam predla転emo da probate da odete kod psihologa, prepoznate problem, prihvatite sebe i uo・ite koji je razlog va邸e gojaznosti, odnosno 邸ta vas navodi da konzumirate ve・u koli・inu hrane nego 邸to vam je potrebno.

Ovde naravno ne govorimo o pove・anoj telesnoj masi usled razli・itih oboljenja. U tim slu・ajevima ・e vam biti neophodna konsultacija sa lekarom op邸te prakse koji ・e vas usmeriti ka re邸enju.

Kao 邸to smo rekli gojaznost je hroni・no oboljenje, ali nije samo ona opasna po va邸e zdravlje, ve・ i predgojazna stanja koja vode ka tome. Ukoliko uo・ite da imate pove・an broj kilograma i ne ose・ate se dobro u svom telu, predla転emo vam da izmerite indeks telesne mase, obim struka i kukova i posavetujete se sa lekarom.

Visak kilograma

Prva stavka prilikom gubitka kilograma je osve邸・ivanje problema, a tek tada je vreme da krenete ka njegovom re邸avanju. Motivaciju mo転ete prona・i jednostavno, a ona le転i u ・injenici da ・ete imati kvalitetniji 転ivot i zdraviji organizam. Naravno, treba eliminisati negativan stav prema svome telu, te odr転ati zdrav na・in razmi邸ljanja.

Visak kilograma

Treba naglasiti da vas optere・ivanje svakim zalogajem i drugim aspektima mr邸avljenja ne・e dovesti do re邸enja. Va転no je ostati pozitivan, provoditi vreme u dobrom dru邸tvu, u転ivati u malim zadovoljstvima i pratiti korake koje smo naveli. Rezultati ・e polako krenuti da dolaze.

Visak kilograma

Gubitak kilograma na zdrav na・in je dugotrajan proces koji zahteva posve・enost i istrajnost, kako u izbacivanju lo邸ih navika u ishrani, tako i lo邸ih 転ivotnih navika uop邸te. Nemojte dopustiti da zapostavite svoje zdravlje i telo, te dozvolite sebi da ne primetite kada vam se kila転a pove・ava, krenite sa re邸avanjem problema na vreme!

Informativni portal o prirodnom i zdravom na・inu 転ivota. Share 5. Kako vi邸ak kilograma uti・e na zdravlje i kako zdravo smr邸ati?

Vi邸ak kilograma je pre svega zdravstveni problem Za po・etak je va転no da napomenemo da pojed.

Ostavite odgovor

Znanstvenici objašnjavaju što višak kilograma zaista čini

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *