Procenat gojazne dece u srbiji

Procenat gojazne dece u srbiji

Vrlo često ipak roditelji i lekari ne nalaze zajednički jezik. Da ovaj problem postoji u svim sredinama pokazuju i rezultati sistematskih pregleda u svilajnačkoj opštini koje je organizovao Centar za brigu o porodici. Najpre su pregledana deca u selima koja su fizički aktivnija. Iako ova deca mnogo više vremena provode napolju od mališana u gradskoj sredini pregledi pokazuju da su problemi sa držanjem tela i prekomernom težinom skoro isti.

 • Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije iz
 • Biće problem ukoliko se napravi propust i onda deca izrastu i ostanu sa tim problemom. Da redovna fizička aktivnost i kultura ishrane budu prednost trebalo bi, kažu lekari, da deci pokažemo i svojim primerom, a dobre navike u detinjstvu daće rezultate i tokom života. Ulogujte se Korisnik. These results indicated that prevention measures should begin before the school age.

  Key words : prevalence, obesity, schoolchildren UVOD Gojaznost je proglašena za globalnu epidemiju još pre desetak godina 1. Ukoliko se gojaznost pojavi u detinjstvu veoma često se nastavlja u adultnoj dobi, predstavlja faktor rizika za mnoge masovne nezarazne bolesti 2,3 i dovodi do značajnih zdravstvenih i socio-ekonomkih komplikacija 4,5. Posebno zabrinjava što je proteklih dve decenije broj gojazne dece u svetu narastao više puta, tako da je danas u svetu preko miliona dece gojazno 6.

  Mada je gojaznost najzastupljenija u visokorazvijenim zemljama, brzo se širi ka svetu u razvoju posebno ka državama u tranziciji 7,8, tako da je trendove gojaznosti dece potrebno brižljivo i kontinuirano pratiti. Istraživanja ove problematike u našoj zemlji su nedovoljno često radjena, te ih je neophodno aktuelizirati. Definicija gojaznosti u dečjem uzrastu je veoma različita. Standardi za utvrdjivanje stanja ishranjenosti se ne podudaraju po metodologiji i referentnim vrednostima, tako da se i dobijeni rezultati merenja dece teško porede 9, U našoj zemlji ne postoje nacionalni standardi rasta i razvoja dece grafikoni rasta, što dodatno otežava problem monitoringa.

  Procenat gojazne dece u srbiji

  U svakom slučaju, antropometrijska merenja su univerzalan, jeftin, prikladan, primenljiv i neinvazivan metod koji se najčešće koristi u praksi Poznavanje učestalosti zdravstvenog problema na nivou populacije, posebno vulnerabilnih grupa omogućava kasniju evaluaciju preduzetih preventivnih mera i bolju kontrolu boleti. U ovom radu su prikazani podaci dobijeni antropometrijskim merenjem dece dečaka i devojčica sa teritorije Nišavskog okruga iz četiri uzrasne grupe od navršene šeste do sedme godine, od navršene osme do devete godine, od navršene te do te godine i od navršene te do te godine.

  Antropometrijska merenja su sproveli lekari ili pedijatrijske sestre koji su prošli odgovarajuću obuku u Institutu za zaštitu zdravlja u Nišu. Standardnim postupcima merene su telesna masa i telesna visina dece. Telesna masa izražena u kg merena je baždarenom medicinskom decimalnom vagom, a telesna visina u cm merena je pomoću antropometra, bez obuće sa sastavljenim petama i glavom u horizontalnoj poziciji u tzv.

  Frankfurtskoj ravni. Ispitanici su mereni u donjem vešu, u jutarnjim satima. Podaci o datumu rodjenja i lični podaci deteta dobijeni su iz zdravstvenih kartona i zajedno sa rezultatima merenja beleženi u odgovarajuće formulare.

  Statistička obrada podataka radjena je u Institutu za zaštitu zdravlja u Nišu.

  U Srbiji raste procenat gojaznih, sve je važnija edukacija o zdravoj ishrani - Biznis i Finansije

  Ocena stanja ishranjenosti dece radjena je na osnovu medjunarodno priznatih kriterijuma 12 - percentilne vrednosti PP95 smatrane su prekomernom telesnom težinom, a percentilne vrednosti preko 95 su značile gojaznost. Budući da nisu još zvanično promovisane nacionalne tablice rasta i razvoja dece u našoj zemlji, dobijene vrednosti indeksa telesne mase poredjene su sa izračunatim percentilnim vrednostima za datu populaciju dece iz Nišavskog okruga.

  Prevalenca gojaznosti i prekomerene telesne mase odredjena je na osnovu percentilnih vrednosti indeksa telesne mase za uzrast. Najviše ispitanika bilo je u uzrasnoj grupi dece od jedanaeste do navršene dvanaeste godine, a najmanje u grupi dece od šest do sedam godina Dečaci i devojčice su bili jednako zastupljeni u istraživanju Uzrast god. Tabela 1.

  Procenat gojazne dece u srbiji

  Prosečne vrednosti telesne visine kod dečaka i devojčica Nišavskog okruga nisu se statistički značajno razlikovale po uzrastima, osim za najstariji uzrast, gde su dečaci bili statistički značajno viši od devojčica tabela 2. Prosečne vrednosti telesne mase kod ispitanih dečaka i devojčica Nišavskog okruga su se statistički značajno razlikovale jedino u uzrastu od dvanaeste godine, gde je prosečna telesna masa dečaka bila nešto preko 5 kg veća u odnosu na vršnjakinje tabela 3.

  U ostalim ispitanim uzrastima nije bilo statitički značajne razlike u prosečnim telesnim masama po polu. Percentilna distribucija antropometrijskih parametara ispitanika po polu data je na tabeli 4. Prevalenca prekomerne telesne mase u ispitanoj populaciji na osnovu indeksa telesne mase je kod dečaka iznosila od.

  Ostavite odgovor

  Ljubav prema francuskom jeziku na pirotski način. There

  Objavio

  Komentar

  Neophodna polja su označena *