Lekovi za mrsavljenje-xenical

Lekovi za mrsavljenje-xenical

Dijeta sa puno masti ima nepovoljan efekat na lipidni profil i doprinosi insulinskoj rezistenciji. Kratkotrajni gubitak težine se postiže relativno lako, ali je održavanje gubitka težine u dužem vremenskom periodu znatno teže postići. Postoje jasni podaci da se rizik gojaznih osoba i osoba sa viškom težine može smanjiti promenom načina života life style i smanjenjem faktora rizika. Gubitak težine je zato primarni cilj u prevenciji gojaznih i pojačano uhranjenih osoba.

Konvencionalne metode za smanjenje telesne težine uključuju dijetnu i bihevioralnu terapiju. Mada se kratkotrajni gubitak u težini može postići modifikovanom dijetom vrlo mali broj pacijenata je u stanju da održi gubitak težine i poboljša kardiovaskularne faktore rizika samo promenom načina života. Zato postoji potreba za efikasnom farmakoterapijom koja će delovati na multifaktorijalne kardiovaskularne faktore rizika. Lečenje gojaznosti i drugih faktora rizika za kardio-vaskularnih bolesti je od velikog medicinskog, društvenog, ali i ekonomskog značaja.

U lečenju gojaznosti na prvom mestu je promena načina života, odnosno umerena redukciona sa redukcijom Kcal dnevno dijeta sa manje masti u ishrani, i povećanje fizičke aktivnosti. Ukoliko se dijetom i fizičkom aktivnošću ne može p ostići smanjenje telesne težine mogu se primeniti lekovi.

Različiti lekovi se primenjuju u lečenju gojaznosti od pre 50 godina, ali je velika većina ovih lekova zbog brojnih neželjenih efekata izasla iz upotrebe.

Lekovi za mrsavljenje-xenical

Dugotrajne kliničke studije sa Xenicalom su uključile na hiljade bolesnika. Terapija sa Xenicalom u kombinaciji sa blago hipokalorijskom dijetom dovodi do značajnog poboljšanja kardiovaskularnih rizika u gojaznih osoba. U kliničkim studijama pacijenti tretirani Xenicalom postižu značajno veći gubitak u težini od onih koji su samo na dijeti. Xenical ima i dodatni direktni efekat na sniženje holesterola koji je nezavisan od redukcije težine.

Orlistat Xenical® je efikasan i bezbedan lek za lečenje gojaznosti. Brojne, dugotrajne, multicentrične, duplo slepe studije su pokazale da orlistat dovodi do značajnog gubitka telesne težine, pri čemu ima povoljan uticaj i na druge faktore rizika za srčane bolesti. Ranije studije, na manjem broju ispitanika, su ukazivale da orlistat davan gojaznim osobama, pored redukcije telesne težine, dovodi i do smanjenja LDL holesterola.

Dolazi do pada triglicerida i apolipoproteina B bez obzira kakav je gubitak težine postignut. Xenical efikasno smanjuje holesterol. Drugi metabolički faktori rizika koji su poboljšani su trigliceridi koji padaju, kao i apo-B i HDL holesterol koji raste, proporcionalno stepenu gubitka težine i smanjenja abdominalne masti. Insulinska senzitivnost se poboljšava, a krvni pritisak pada.

Brojne, dugotrajne, multicentrične, duplo slepe studije su pokazale da orlistat dovodi do značajnog gubitka telesne težine, pri čemu ima povoljan uticaj i na druge faktore rizika za srčane bolesti. Cuando el número se incrementa entre 25 y 30, entonces se dice una persona tiene sobrepeso. Estos ingredientes actuarán de forma eficaz en diferentes niveles en el cuerpo para permitir que los usuarios reduzcan su apetito, activen su metabolismo y quemen su grasa corporal para perder peso.

Dugotrajni tretman Xenicalom se dobro podnosi, minimalni broj pacijenata prekida terapiju zbog očekivanih prolaznih gastrointestinalnih neželjenih reakcija uzrokovanih delimičnom inhibicijom absorpcije masti.

Farmakološki efekti Xenicala mogu ohrabriti pacijente da sarađuju u dugotrajnoj redukciji masti u ishrani. Način dejstva Xenicala za razliku od lekova protiv gojaznosti sa centralnim dejstvom garantuje bezbenost što se tiče neželjenih kardiovaskularnih događaja.

Zaključak gojaznost, posebno centralna, sama po sebi, predstavlja značajan faktor rizika za kardiovaskularnu bolest, ali zbog udruženosti sa drugim faktorima rizika, kao što su poremećaji lipida, hipertenzija, hiperglikemija intolerancija glikoze i dijabetes rizik se značajno povećava.

Xenical orlistat predstavlja efikasan i bezbedan lek za lečenje gojaznosti, koji dovodi do klinički značajne redukcije telesne težine, ali i svih drugih udruženih faktora rizika za kardiovaskularnu bolest. Xenical orlistat se može preporučiti kao lek izbora u terapiji gojaznosti, a najbolji efekat se postiže uz odgovarajuću dijetu i fizičku aktivnost koja prati terapiju Xeni-line program. Kontaktiraj Ella. Xenical je, što se mene tiče, odmah isključila s obzirom da sam zaposlena žena,.

Ostavite odgovor

Dr Slobodan Antić Gojaznost predstavlja hroničnu bolest,

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *