Kome se obratiti za skidanje kilograma

Kome se obratiti za skidanje kilograma

Trenirala je ples i učestvovala u mjuziklu. Ovo su njeni najbolji saveti. Stranka Mila Đukanovića najjača, opozicija slavi pobedu u Nikšiću Pre 57 minuta. Kosovo otvorilo ambasadu u Izraelu - zašto je to važno Pre 8 sati. Video, Sve tajne lične biblioteke Zorana Đinđića, Trajanje 5,38 12 mart U fotografijama: Ona je savremena Mala sirena 12 mart Video, Kako selfiji slonova mogu da im sačuvaju živote, Trajanje 1,13 12 mart Video, Fukušima: Deset godina od nuklearne katastrofe, Trajanje 3,48 11 mart Video, Četiri izuma koji bi mogli da promene svet, Trajanje 4,12 11 mart Koliko je pandemija korona virusa promenila jezike na Balkanu 12 mart Princ Hari, Megan i kraljevska porodica - šta je pošlo naopako 8 mart Pregovori sa nacistima - mrlja u partizanskoj borbi ili mudar strateški potez 11 mart U Nikšiću se bira lokalna vlast, pažnja stiže iz susedstva.

Kome se obratiti za skidanje kilograma

Zašto su važni izbori u Nikšiću. Ko ne bi trebalo da primi vakcinu protiv korona virusa - 10 pitanja i odgovora. Korona virus: Kakvi su simptomi i šta radi telu Poslednji put ažurirano 1 januar Šta znamo o kineskim vakcinama protiv korone. Stranka Mila Đukanovića najjača, opozicija slavi pobedu u Nikšiću.

Sva pitanja i odgovori o Fajzerovoj vakcini. Slanje reklamacija i povrat robe kupcu je besplatan. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije.

Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije. Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupca svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik. Kada Kupac jednom porudžbenicom naruči više vrsta roba koje se isporučuju zasebno, rok od 14 dana počinje da teče kada poslednja vrsta naručene robe dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.

Rok iz ovog stava ističe protekom poslednjeg časa poslednjeg dana roka. Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način u daljem tekstu: obrazac za odustanak.

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Kupac može popunje obrazac za odust.

Ostavite odgovor

Kako biste bili

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *