Gojaznost u 21 veku

Gojaznost u 21 veku

Operacije protiv gojaznosti su počele sa se izvode intenzivno onda kada je postalo jasno da je rizik od iznenadne smrti kod preterano gojazne osobe mnogo veći nego sam rizik od operacije. Gastric bypass pročitajte više. Centar za hirurgiju gojaznosti barijatrijska hirurgija. Početna Hirurgija Centar za hirurgiju gojaznosti. Centar je specijalizovan za minimalno-invazivno hirurško lečenje preterane gojaznosti.

Barijatrijski hirurški postupci uzrokuju gubitak težine na sledeće načine: restriktivnost - ograničavaju unos hrane tj. Nivo visfatina u krvi nije asociran sa vrednošću ITM kod dece, ali je povezan sa procentnim sadržajem masnog tkiva.

U grupi dece sa gojaznošću i insulinskom rezistencijom taj odnos je statistički značajno viši. U isto vreme nivo adipokina u serumu krvi direktno ne zavisi od nivoa ekspresije njihovih gena u masnom tkivu. U okviru programa borbe sa dečjom i adolescentnom gojaznošću radi se na razradi novih dijagnostičkih algoritmova i protokola posmatranja i praćenja dece sa različitim formama gojaznosti 'obična', konstitucionalna gojaznost, hipotalamusna gojaznost, sindromske forme.

Velika pažnja u programu poklanja se razradi metoda medikamentne i nemedikamentne terapije. Ispituju se različite varijante dijetoterapije ketogena dijeta, dijeta sa manjkom ugljenih hidrata. Sprovode se klinička ispitivanja efikasnosti i bezbednosti farmakoterapije gojaznosti kod adolescenata. O članku. Povezani članci.

Ovakav odnos prema ishrani može imati za posledicu povećano dobijanje u težini usled 1. Ovaj tradicionalni odnos prema ishrani dece, u većoj meri zastupljen je u porodicama sa nižim socio-ekonomskim statusom.

Gojaznost u 21 veku

Obrnuta povezanost između niskog socio-ekonomskog statusa i gojaznosti kod dece je dobro dokumentovana Promene u načinu života koje su nastupile u prethodnih par decenija, dovele su do smanjenja fizičke aktivnosti i povećanja energetskog unosa kod dece.

Napomenimo činjenicu da je industrializacija dovela do toga da oko polovina stanovništva naše planete živi u gradovima. Na prvom mestu treba istaći da sve više dece jede tzv. Sve više dece koristi neki vid prevoza umesto pešačenja.

Takođe, umesto stepenica koriste lift ili pokretne stepenice. Obzirom da je sve više porodica u kojima su zaposlena oba roditelja, nadzor nad decom je sve češće prepušten osobama koje čuvaju decu, koje se radije odlučuju da imaju nadzor nad decom u kući nego van kuće Deca sve više vremena provode gledajući televizijski program ili koristeći kompjuter.

Dužina vremena provedenog u gledanju televizijskog programa direktno je povezana sa gojaznošću. Naime, stopa gojaznosti je 8,3 puta veća kod dece koja gledaju televizijski program više od 5h dnevno u odnosu na njihove vršnjake koji provode do 2h ispred televizora Gojaznost je: - označena kao faktor rizika za pojavu brojnih bolesti, - povezana sa skraćenjem očekivane dužine života za oko 8 godina Oboljenja koja su povezana sa gojaznošću, a koja su ranije bila vezivana samo za odrasle, sada su prisutna i u dečjoj populaciji Najčešće posledice gojaznosti u detinjstvu i adolescenciji su na kardiovaskularnom sistemu hiperholesterolemija, dislipidemija, hipertenzija, endokrinom sistemu hiperinsulinizam, rezistencija na insulin, poremećaj tolerancije na glukozu, dijabetes melitus tipa 2, neredovnost menstruacija 29,30 i mentalnom zdravlju depresija, negativna predstava o sebi 31, ali sve češća je i udruženost gojaznosti sa respiratornim oboljenjima, kakva su astma i apnea u spavanju 32, Takođe brojne studije su pokazale da gojaznost dovodi do umanjenja kvaliteta života i to u direktnoj srazmeri sa stepenom gojaznosti, kao i da gubitak telesne težine dovodi do poboljšanja u kvalitetu života Posmatrajući gojaznost kao hronično stanje, koje sa jedne predisponira ili ubrzava nastanak brojnih oboljenja u odraslom dobu, ali već i u detinjstvu, a sa druge strane kao stanje koje i samo po sebi doprinosi umanjenju kvaliteta života, rešavanju ovog zdravstvenog problema mora se pokloniti velika pažnja.

S obzirom na kompleksnost hroničnih oboljenja, pristup gojaznoj deci a, naročito deci koja osim gojaznosti imaju pridružen još neki od faktora rizika, podrazumeva timski rad pedijatra, endokrinologa, nutricioniste, kardiologa, pulmologa, nefrologa, fizijatra i psihologa.

Potrebna je intervencija na nivou prevencije, koja podrazumeva edukaciju svih članova porodice gojazne dece radi promena u načinu života, kako bi se postigla trajna promena energetske ravnoteže kroz usvajanje trajnih izmena u ishrani i fizičkoj aktivnosti.

Gojaznost u 21 veku

Potrebna je podrška društvene zajednice u celini kroz dostupnost sadržaja za fizičku aktivnost, organizovanja edukacije i kontakta sa medicinskim stručnjacima. Global status report on noncommunicable diseases Geneva, World Health Organization, World Health Organisation.

Obesity and overweight. Dostupno na:www. Deane S, Thomson A. Obesity and the pulmonologist. Arch Dis Child ; 91 2 Clinical aspects of obesity in childhood and adolescence.

Obesity Rev ; Greenberg A, Obin M. Obesity and the role of adipose tissue in inflamation and metabolism, Americ Jour Clinic Nutr ; Vol. Obesity in children and young people: a crisis in public health. Obes Rev. Prevalence of overweight and obesity in the United States, Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, and adults, Ontogeny of the hypothalamic neuropeptide Y sistem. Physiol Behav ; Trends of obesity and underweight in older children and adolescents in the United States, B.

Centar za hirurgiju gojaznosti

Ostavite odgovor

Zaboravljena lozinka! Čemu registracija?

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *