Gojaznost tip 1

Gojaznost tip 1

Blizanac obolelog gotovo sigurno 90 odsto. Ipak tačna identifikacija broja i lokacije gena još uvek nije utvrđena, mada je sigurno da nije potpuno isti u različitim populacijama. Identifikacija bi omogućila sprovođenje intenzivnih preventivnih mera uz modifikaciju faktora spoljašnje sredine u osoba sa rizikom za tip 2 dijabetesa.

Lista dijabetogenih faktora je u stalnom porastu. Gojaznost, manjak fizičke aktivnosti, starost i savremeni način života, ostaju najvažniji faktori. Govori se o "Coca Colo nizaciji " nekih društava i dijabetes naziva " zapadnim ubicom ". Istraživanja su nedvosmisleno pokazala da prelazak na moderni način života sedaternost, ishrana sa puno kalorija, šećera i saturisanih masti, predisponira razvoj poremećaja metabolizma glikoze i dijabetesa.

Oko odsto pacijenta sa tip 2 dijabetesom je bilo, ili je gojazno.

Gojaznost tip 1

Broj osoba sa prekomernom težinom i gojaznih osoba je u stalnom porastu. Najbolja mera za težinu masu, je indeks mase tela IMT, koji predstavlja odnos težine kg i visine na kvadrat m2. Izgleda da opšta gojaznost utiče na insulinsku sekreciju, a abdominalna na rezistenciju. Intraabdominalno masno tkivo pokazuje veliki stepen lipolize, što rezultira povećanim portalnim i perifernim nivoom slobodnih masnih kiselina, i dovodi do hepatične i mišićne rezistencije. Najveća incidenca osoba sa prekomernom težinom.

U dobnoj grupi od godina, 34 odsto su sa prekomernom težinom, a i oko 20 odsto tinejdzera ima težinu iznad normalne.

Ranija Ispitivanja preparata sulfonilureje, akarboze i drugih do sada nije dao očekivane rezultate. Dosadašnji rezultati primene pojedinih medikamenata su pokazala preventivno dejstvo metformina i orlistata. Uloga metformina u prevenciji dijabetesa tip 2 ispitivana ju DPP studiji. Osobe u metforminskoj grupi dobijale su metformin mg, dva puta dnevno, a u kontrolnoj dobijali su placebo, pri čemu su obe grupe bile na standardnoj dijeti i fizičkoj aktivnosti.

Terapija metforminom smanjila je rizik za nastanak dijabetesa za 31 odsto. Metformin je bio efikasan i u muškaraca i žena, ali znatno manji efekt je postignut starijih osoba i u onih sa manjim viškom telesne težine. Tačan mehanizam dejstva metformina na insulinsku reziztenciju nije potpuno poznat, ali je u najnovijim istrživanjima ukazano na moguće dejstvo insulina smanjenjem aktivnosti plazmatskog ćelijskog antigena -PC-1, koji je povišen u osoba sa insulinskom rezistencijom.

DPP studijom je bilo predvi eno i ispitivanje troglitazona pojačivača dejstva insulina, ali je tretman troglitazonom prekinut zbog moguće hepatotoksičnosti. U toku praćenja 2 bolesnika na ramiprilu u toku 4,5 godine, 3. Ova hipoteza zahteva dalja ispitivanja. Pogledajte sva pitanja i odgovore u vezi sa dijabetesom tipa 2. Konstatiran mi je dijabetes mellitus tip 2 prije deset godina. Sada imam 6o.

I 8o kg. Stalno sam na umerenoj izbzlansiranoj ishrani bez secera. Ove godine cesto sam putovala i malo vise nisam vodila racuna o hrani pa sad mi je gl. Margeirsdottir, H. Diabetologia, 51 4 : Micić, D. Medicinski glasnik Specijalna bolnica za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma Zlatibor, 16 39 : Orchard, T.

Diabetes care, 29 11 : Pozzilli, P. Ped Diabetes, 8 9, str. Purnell, J. Diabetes Control and Complications Trial. JAMA, 2 : Rahman, S. Diabetes, Obesity and Metabolism, 10,str. Rasouli, N. J Clin Endocrinol Metab, Reaven, G. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes, 37 12 : Rodríguez-Morán, M. Diabetes care, 27 10 : Schwab, O. Diabetes care, 29 2 : Soltesz, G. Sowers, J.

American Journal of Medicine, 8 : European journal of pediatrics, 3 : Journal of pediatrics, 6 : Verbeeten, K. Diabetic medicine, 28 1 : Znatno je učestalije kod žena. Plućne komplikacije su dispnea i Pickwickov sindrom naziv potiče od sličnosti kliničke slike sa opisom jednog gojaznog mladića koga je Dikens dao u svom romanu Pickwick Papers, a predstavlja skup simptoma kod gojaznih osoba. Hipoventilacija uslovljena gojaznošću manifestuje se u vidu somnolencije, cijanoze, periodičnim respiracijama, hipoksijom, a sekundrano nastaje policitemija, hipertrofija desne komore i dekompnezacija srca.

Često je i mehaničko .

Ostavite odgovor

Medicinski glasnik,

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *