Gojaznost prevencija

Gojaznost prevencija

Što se tiče lečenja, dijetoterapija je najčešći i najefikasniji način regulisanja telesne mase. Ona podrazumeva ozbiljne restrikcije u ishrani, promenu načina života i povećanje fizičke aktivnosti. Cilj dijetoterapije je razumno gubljenje telesne težine, održavanje postignute telesne težine i sprečavanje relapsa.

Uspeh zavisi, pre svega, od spremnosti i motivisanosti individue. Ne treba se oslanjati na razne dijete koje obećavaju brz gubitak težine npr. Uvek dajte prednost pravilnoj ishrani, sa redukovanim kalorijskim unosom i odgovarajućom kombinacijom na-mirnica, koja omogućava normalno, postepeno gubljenje kilograma.

Posavetujte se sa nutricionistom i uživajte u ukusnoj i zdravoj hrani, koja obiluje hranljivim sastojcima. Porodični Magazin Porodični Magazin. Prijavi se za newsletter. Epidemiološka istraživanja identifikovala su sledeće faktore rizika za gojaznost kod dece Tabela 1 13 .

Gojaznost prevencija

Prevencija gojaznosti kod dece treba da se usmeri na faktore rizika koji dovode do ovog poremećaja zdravlja. Veoma je važna činjenica da su neki od ovih faktora rizika podložni modifikaciji. Tako da prevencija treba da bude usmerena najpre na roditelje, pošto je osnovni cilj roditeljstva, u svim kulturama odgajanje zdravog potomstva. Žene koje planiraju ili očekuju potomstvo trebaju da budu upoznate sa činjenicama na koji način njihova ishrana i telesna masa utiču na zdravlje budućeg deteta.

Neadekvatna ishrana u trudnoći i visok ITM povezani su sa brojnim rizicima po zdravlje buduće majke i deteta. Hiperglikemija u trudnoći, dovodi do makrozomije sa visokom telesnom masom na rođenju.

Ovakva deca su sklona porođajnim povredama, imaju lošiju postnatalnu adaptaciju, a veća je učestalost i kongenitalnih anomalija. Studija koju su sproveli Jones i kolege pokazala je da je gojaznost majke u trudnoći povezana sa negativnim uticajem na nivo srumskog gvožđa neonatusa, najverovatnije uzrokovan inflamatornim mehanizmima Tabela 1. Faktori rizika za gojaznost kod dece Table 1. Risk factors for obesity in children.

Studije su pokazale da deca čija su oba roditelja gojazna imaju veći rizik za gojaznost nego ona čiji roditelji nisu gojazni ili je gojazan samo jedan od roditelja Rizik da gojaznost u detinjstvu bude prisutna i u odraslom dobu, veći je kod dece koja imaju gojazne roditelje 16,17, Jedan od faktora koji bi mogao doprineti prevenciji gojaznosti je i promocija dojenja, kao i usvajanje zdravih navika u ishrani od najranijeg uzrasta.

Deca se rađaju sa prijemčivošću za sladak ukus i averzijom prema kiselom i gorkom 19,20 Oko četvrtog meseca života, javlja se afinitet prema slanoj hrani Novorođenčad imaju predispoziciju da ne prihvataju novu hranu 22 i da radije prihvataju energetski bogatu hranu Uobičajene navike roditelja u ishrani dece su: 1. Ovakav odnos prema ishrani može imati za posledicu povećano dobijanje u težini usled 1. Ovaj tradicionalni odnos prema ishrani dece, u većoj meri zastupljen je u porodicama sa nižim socio-ekonomskim statusom.

Obrnuta povezanost između niskog socio-ekonomskog statusa i gojaznosti kod dece je dobro dokumentovana Promene u načinu života koje su nastupile u prethodnih par decenija, dovele su do smanjenja fizičke aktivnosti i povećanja energetskog unosa kod dece. Napomenimo činjenicu da je industrializacija dovela do toga da oko polovina stanovništva naše planete živi u gradovima.

Prevencija gojaznosti | INFO 24

Na prvom mestu treba istaći da sve više dece jede tzv. Sve više dece koristi neki vid prevoza umesto pešačenja. Takođe, umesto stepenica koriste lift ili pokretne stepenice. Obzirom da je sve više porodica u kojima su zaposlena oba roditelja, nadzor nad decom je sve češće prepušten osobama koje čuvaju decu, koje se radije odlučuju da imaju nadzor nad decom u kući nego van kuće Deca sve više vremena provode gledajući televizijski program ili koristeći kompjuter.

Dužina vremena provedenog u gledanju televizijskog programa direktno je povezana sa gojaznošću. Naime, stopa gojaznosti je 8,3 puta veća kod dece koja gledaju televizijski program više od 5h dnevno u odnosu na njihove vršnjake koji provode do 2h ispred televizora Gojaznost je: - označena kao faktor rizika za pojavu brojnih bolesti, - povezana sa skraćenjem očekivane dužine života za oko 8 godina Oboljenja koja su povezana sa gojaznošću, a koja su ranije bila vezivana samo za odrasle, sada su prisutna i u dečjoj populaciji Najčešće posledice gojaznosti u detinjstvu i adolescenciji su na kardiovaskularnom sistemu hiperholesterolemija, dislipidemija, hipertenzija, endokrinom sistemu hiperinsulinizam, rezistencija na insulin, poremećaj tolerancije na glukozu, dijabetes melitus tipa 2, neredovnost menstruacija 29,30 i mentalnom zdravlju depresija, negativna predstava o sebi 31, ali sve češća je i udruženost gojaznosti sa respiratornim oboljenjima, kakva su astma i apnea u spavanju 32, Takođe brojne studije su pokazale da gojaznost dovodi do umanjenja kvaliteta života i to u direktnoj srazmeri sa stepenom gojaznosti, kao i da gubitak telesne težine dovodi do poboljšanja u kvalitetu života Posmatrajući gojaznost kao hronično stanje, koje sa jedne predisponira ili ubrzava nastanak brojnih oboljenja u odraslom dobu, ali već i u detinjstvu, a sa druge strane kao stanje koje i samo po sebi doprinosi umanjenju kvaliteta života, rešavanju ovog zdravstvenog problema mora se pokloniti velika pažnja.

S obzirom na kompleksnost hroničnih oboljenja, pristup gojaznoj deci a, naročito.

GOMEX - Gojaznost

Ostavite odgovor

Gojaznost se dovodi u vezu s komplikacijama u trudnoći, poremećajima menstrualnog

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *