Gojaznost ppt

Gojaznost ppt

Oba leka daju neeljene efekte. Fizika aktivnost Pojaana fizika aktivnost poveava utroak energije i igra vanu ulogu kako u smanjenju telesne mase tako i u njenom odranju. Pojaana fizika aktivnost uz dijetoterapiju smanjuje rizik od razvoja bolesti kardiovaskularnog sistema.

Vebanje redukuje telesnu masnou i spreava gubitak miine mase to je esta pojava kod mravljenja. Fizika aktivnost Gojazne osobe trebaju postepeno poveavati fiziku aktivnost vodei rauna da ne doe do povreda. Potrebno je krenuti sa aktivnostima kao to su kuni poslovi, rad u vrtu, hodanje, kolektivni ili individualni sportovi.

Odrasla osoba treba da bude umereno fiziki aktivna najmanje 30 minuta dnevno svaki dan u nedelji. Open navigation menu. Close suggestions Search Search. User Settings.

Gojaznost ppt

Skip carousel. Carousel Previous. Carousel Next. What is Scribd? Uploaded by Nikola Velimirov. Document Information click to expand document information Description: Gojaznost. Date uploaded Apr 12, Copyright © © All Rights Reserved. Did you find this document useful?

Is this content inappropriate? Report this Document. Description: Gojaznost. Copyright: © All Rights Reserved. Flag for inappropriate content. Download now.

Gojaznost ppt

U jetri je povećana glukoneogeneza, smanjeno je preuzimanje glukoze od strane skeletnih mišića, a povećana koncentracija glukoze u krvi stimuliše oslobađanje insulina sa razvojem hiperinsulinemije. Hiperglikemija i hiperinsulinemija stimulišu lipogenezu u visceralnom masnom tkivu. Povećanje veličine adipocita stimuliše oslobađanje hemotaksijskih činioca hemoatraktantni protein za makrofage i infitraciju makrofaga koji oslobađaju zapaljenske citokine TNF-, IL-1, IL Ovi citokini pokreću zapaljensku reakciju i povećavaju rezistenciju masnog tkiva na insulin.

Adrenergička Hiperinsulinemija aktivnost. Smanjeno preuzimanje Glu. Višak masnih kiselina Visceralno Masno tkivo I. Proteinsko-energetska malnutricija PEM. Kvašiorkor akutna PEM neadekvatak proteinski unos ili infekcija - Kod dece od god. Lična i porodična anamneza. Određivanje procentualnog učešća masti u organizmu 1.

Odrediti starost i telesnu masu TM. Na osnovu zbira debljine nabora odrediti specifičnu gustinu tela σ koristeći odgovarajuće tablice. Sve češće se, s obzirom na značaj koji distribucija masti ima u zdravstvenom riziku, preporučuje upotreba ovog indeksa. Povećan rizik zbog intraabdominalnog viška masti je u slučaju kada je vrednost ovog indeksa kod žena veća od 0.

Ako nema masti ima zdravlja! Open navigation menu. Close suggestions Search Search. User Settings. Skip carousel.

27 Gojaznost PPTs View free & download | kiloram.club

Carousel Previous. Carousel Next. What is Scribd? Uploaded by ivan. Document Information click to expand document information Description: Gojaznost. Date uploaded May 06, Copyright © © All Rights Reserved.

Did you find this document useful? Is this content inappropriate? Report this Document. Description: Gojaznost.

Gojaznost ppt

Copyright: © All Rights Reserved. Flag for inappropriate content. Download now. Related titles. Carousel Previous Carousel Next. Elektrotehnika Višefazni sistemi Angela Popović Modulatori Transmisije u Vegetativnom i Centralnom Nervnom s. Jump to Page. Search inside document.

Hipertrofično-hiperplastična forma C. Faktori sredine — socio-ekonomski stres  nizak nivo edukacije, komunikacije, kulture Lična i porodična anamneza 2.

Ostavite odgovor

To identify.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *