Gojaznost posle operacije stitne zlezde

Gojaznost posle operacije stitne zlezde

Sva tiroidna oboljenja koja mogu da se leče hiruški, dele se u nekoliko grupa.

Gojaznost posle operacije stitne zlezde

Iako ova oboljenja mogu da pogode svakoga, pet do osam puta su češći kod žena. U hiruškom lečenju koriste se različite operativne procedure, koje su retko praćene komplikacijama. Cilj hiruškog lečenja jeste da se nivoi tirodih hormona dovedu u normalu. Hipotireoidizam se može lečiti hormonskim lekovima koji sadrže levotiroksin.

Hipertireoza se generalno teže leči i zahteva terapiju koja blokira produkciju tiroidnih hormona, terapija radioktivnim jodom ili hiruško lečenje su opcije koje su na raspolaganju. Jednostrane procedure na štitastoj žlezdi su relativno bezbedne po bolesnika, jer se jednostranom operacijom izbegava mogućnost obostranog oštećenja n. Da bi se izbegli recidivi ponovno vraćanje bolesti na operisanoj strani, potrebno je potpuno odstraniti tiroidni lobus tokom prve operacije.

Indikacije za jednostranu operaciju su jednostrani benigni tumori i toksični nodusi.

Razlog posete. Ipak, i va邸 lekar ・e zasigurno pratiti koli・inu minerala u krvi. Da li bolujete od neke hronične bolesti?

Obično hemitiroidektomija podrazumeva odstranjenje više od 50 odsto tiroidnog tkiva. Bilateralna subtotalna lobektomija, ranije često primenjivana kod benignih degenerativnih i toksičnih struma, danas se retko primenjuje zbog mogućeg recidiva u ostatku tireoidnog tkiva.

Ona podrazumeva subtotalnu resekciju oba tiroidna režnja tako da na svakoj strani ostan grama tkiva. Funkcija je očuvana samo kod trećine od ovih bolesnika, a u ostatku mogu da se jave recidivi. Operacija u ožiljku skopčana je sa većom učestalošću komplikacija.

Gojaznost posle operacije stitne zlezde

Danas najčešće primenjivani tip operacije je totalna tireidektomija kod malignih tumora, kod degenerativnih netoksičnih struma i kod hipertireoza. Kod ovog tipa procedura se uklanja kompletno tkivo štitaste žlezde. Kod malignih tumora neophodno je da se zajedno sa uklanjanjem štitne žlezde na kome se nalazi tkivo tumora, načini i uklanjanje stržarskih limfnih čvorova.

Priprema pacijenata sa tiroidnim oboljenjima je dugotrajna, kompleksna i zahteva angažovanje i saradnju endokrinologa, anesteziologa, i endokrinog hirurga. Preoperativna priprema počinje od momenta kada se ustanovi indikacija za operativno lečenje, pacijenti se prvenstveno dobro informišu koja od procedura će biti izvršena, koji su rizici.

Nakon toga je neophodno da se u saradnji sa lekarom uspostavi kontrola nad osnovnim oboljenjem kao i komorbiditetima i tek onda se zakazuje datum operacije. Neposrednu pred samu operaciju kada je pacijent primljen na odeljenje vrši se psihička priprema pacijenta razgovor o samoj operaciji i toku iste, provera medicinske dokumentacije provera nalaza biopsije, citološkog nalaza ultrazvučnog nalaza, fizička priprema borijanje operativnog polja- kod muškaraca, laboratorijske analize, pražnjenje creva, provera vitalnih funkcija.

Ako operacije izvodi iskusan tiroidni hirurg, morbiditet je mali, a smrtnosti nema. Postoje međutim komplikacije koje mogu da kompromituju ishod i da budu opasne po život.

Gojaznost posle operacije stitne zlezde

Pacijent najčešče ima bolove u grlu i za to obično dobija terapiju. Pacijenti spavaju na uzdignutom uzglavlju da bi se smanjio otok. Nakon operacije, tečnost se dobija u vidu infuzije, a ujutru, dan nakon operacije pacijentima se rutinski vadi krv, obavlja prvo previjanje, poslužuje doručak i najveći broj pacijenata može da bude otpušteno kući nakon doručka. Posle skidanja zavoja i gaze pacijent može primetiti mesto incizije i kopče od ušivanja. Pacijentu je dozvoljeno da se tušira dan nakon operacije.

Konac ostaje na mestu incizije 7 do 10 dana i uklanja ga lekar u svojoj ordinaciji. Infekcije su veoma retke, a ukoliko pacijent primeti crvenilo ili sadržaj koji curi iz rane trebalo bi da se hitno obrati svom hirurgu. Nakon skidanja kopči najvažnija stvar jeste unapređivanje izgleda ožiljka što se postiže upotrebom zaštinih krema protiv sunca - faktor 30 ili više celih godinu dana nakon operaci.

Ostavite odgovor

Boze pomozi mi!

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *