Gojaznost kod zena

Gojaznost kod zena

Osim terapije koju prema uzroku steriliteta odredi ginekolog, mnoge se okre・u i prirodnim metodama koje uklju・uju, pre svega, zdrav 転ivotni stil. Sve je vi邸e 転ena koje su se uverile i u pozitivne efekte prirodnih preparata kao 邸to je peruanska maka, tako da u prevazila転enju ovog izazova imaju i proverene saveznike. Neki od zna・ajnijih faktora koji uti・u na 転ensku nepolodnost su pre svega godine starosti, genetske predispozicije i ozbiljnija stanja kao 邸to su kancerogene bolesti.

Pokazalo se da na plodnost 転ene uti・u i psihi・ki problemi, pa pote邸ko・e sa za・e・em nastaju i usled poja・ane napetosti, nervoze i dugotrajne izlo転enosti stresu. Neka stanja 転enama mogu godinama zadavati muke, sa simptomima koji direktno ukazuju na probleme sa reproduktivnim zdravljem.

Analize krvi tada pokazuju pove・ane ili smanjene nivoe najva転nijih 転enskih hormona estrogena, progesterona i prolaktina. Naj・e邸・e su to gojaznost, neredovne menstruacije, izra転ena maljavost, problemi sa aknama i pote邸ko・e sa za・e・em.

Gojaznost kod zena

PCOS je ozbiljan poreme・aj koji zahteva promenu 転ivotnih navika pre svega u ishrani i ve転banju i terapiju koju odre・uje lekar. Neki od simptoma koji ukazuju na endometriozu su bolni seksualni odnosi, bolovi u karlici kao i obilne i bolne menstruacije.

Procedura koja se koristi u njihovom otkrivanju i uklanjanju naziva se histeroskopija, a ukoliko je potrebno, lekar ・e odrediti i neki drugi vid terapije. Jajne ・elije prirodno gube na broju i kvalitetu posle Do ovog stanja naj・e邸・e dolazi zbog zapaljenja, endometrioze, priraslog tkiva posle operacije slepog creva ili cista na jajnicima, ali i u slu・aju seksualno prenosivih bolesti i vanmateri・ne trudno・e.

Slaba prohodnost jajnika tako・e nema simptoma, a 邸anse za trudno・u se mogu uve・ati operacijom ili uklanjanjem o邸te・enih jajovoda pre vantelesne oplodnje. Postoje slu・ajevi kada sterilitet ima re・e uzroke. Njih je zato i te転e prepoznati, jer se neplodnost javlja kao posledica problema sa imunitetom ili su njeni uzroci neobja邸njivi. U prvom slu・aju, 転enski imunitet proizvodi antitela koja ote転avaju spermatozoidima da stignu do jajne ・elije i oplode je. Ovo je ina・e dosta redak poreme・aj koji se mo転e otkriti pomo・u specijalnih testova, a uzroci neuspele trudno・e povezani su sa autoimunim ili naslednim bolestima.

Iako su faktori koji izazivaju sterilitet brojni, ponekad je nemogu・e odrediti bilo kakav poznati razlog. Stru・njaci tada govore o neobja邸njivim uzrocima neplodnosti.

Le・enje neplodnosti kod 転ena pre svega zavisi od njenih uzroka, ali prednost uvek imaju prirodne metode.

Gojaznost „verni“ pratilac depresije, naročito, kod žena | Sito&Rešeto

Ako se utvrdi da je to potrebno, lekar ・e predlo転iti procedure kao 邸to su inseminacija, stimulisanje ovulacije ili vantelesna oplodnja. Kada govorimo o prirodnim na・inima le・enja, oni pre svega uklju・uju prilago・avanje navika u ishrani. Ako ishranom i 邸tetnim navikama unosite previ邸e toksina, va邸a jetra ne・e mo・i pravilno da ih preradi. Tada se vi邸ak toksina talo転i u materici i jajnicima, a prvo 邸to treba da uradite je da izbacite alkohol, duvan i hranu koja sadr転i ve邸ta・ke aditive, antibiotike, pesticide i ve邸ta・ka ・ubriva.

Preporu・uje se da smanjite unos kofeina najvi邸e do 2 邸oljice kafe dnevno, kao i da proverite da li imate netoleranciju na odre・ene namirnice.

Po邸to organizam tada ne mo転e da obradi sastojke na koje ste netolerantni, oni ・e se u telu talo転iti kao toksini. Umesto njih, va邸i obroci treba da sadr転e sve転e vo・e i povr・e, 転itarice od celog zrna i namirnice bogate mineralima i antioksidansima.

Preporu・uje se da u ishrani koristite hladno ce・ena biljna ulja maslinovo, sojino, kokosovo, bundevino i laneno ulje, jer su ona bogata esencijalnim masnim kiselinama. Za 転ene je posebno va転no da konzumiraju namirnice kao 邸to su integralni pirina・,・ mahunarke, ・ure・e meso, losos, pe・urke i citrusi, budu・i da su bogate vitaminom B5.

Postoje odre・ene namirnice koje, kada se redovno i pravilno konzumiraju, na prirodan .

Ostavite odgovor

Gojazne i prekomerno uhranjene žene treba informisati

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *