Gojaznost drugog stepena

Gojaznost drugog stepena

Klinički pregled daje uvid u zdravstveno stanje i specifičnu konstituciju osobe, što omogućava precizniji zaključak o uhranjenosti pregledane osobe. Na primer, nakupljena tečnost u telu ili izrazito uvećana mišićna masa mogu dati rezultate koji će pogrešno upućivati na zaključak da je telesna težina uvećana zbog masnih naslaga.

Tek nakon uvida u zdravstveno stanje osobe, pristupa se utvrdjivanju, ne samo količine, već i rasporeda masnih naslaga u telu.

Za to se najčešće koriste metode merenja telesne težine, debljine kožnog nabora, obima struka, određivanja ITM i dr. Merenje telesne težine radi se uvek u jutarnjim satima, bez obuće i odeće, pre jela i posle obavljenih fizioloških potreba. Ova metoda ne pokazuje samo težinu nepoželjnog masnog tkiva, već uključuje i težinu poželjne mišićne mase.

Pošto je mišićno tkivo teže od iste količine masnog tkiva, dobijeni rezultati mogu da zavaraju.

Gojaznost drugog stepena

Merenje obima pojedinih delova tela podrazumeva merenja obima struka, gornjih i donjih ekstremiteta i odnos struka i kukova. Struk se meri između najniže tačke rebarnog luka i bedrenog grebena. Normalne vrednosti su 0,95 za muškarce i 0,80 za žene. Ove vrednosti su korisne za određivanje tipa gojaznosti androidni ili ginoidni tip. Vrednosti veće od navedenih ukazuju na androidni tip kao jabuka koji je češći kod muškaraca i opasniji po zdravlje.

Ovaj tip gojaznosti ukazuje na nakupljanje masti u središnjem delu tela, na stomaku i oko ruke. Ginoidni tip kao kruška je češći kod žena i ukazuje na masne naslage u donjem delu tela, u predelu zadnjice i butina.

Osobe sa BMI indeksom preko 30, muškarci sa obimom struka koji je veći od cm i žene sa obimom struka preko 89 cm, izložene su pojačanom riziku od nastajanja teških hroničnih bolesti. Merenje debljine kožnog nabora procenta telesne masti je veoma važno za ravan stomak i ukupno stanje.

Merenje debljine kožnog nabora vrše stručna lica u za to specijalizovanim ustanovama. Izračunavanje procenta telesne masnoće body-fat-formula Formula za žene: Faktor 1 Ukupna telesna težima x 0.

Formula za muškarce: Faktor 1 Ukupna telesna težina x 1. Izvesna količina tih masti je takodje korisna, jer je neophodna za normalno funkcionisanje organizma regulisanje temperature, popuna izmedju organa i tkiva, rezerve energije. Telesna težina i obim struka su najprecizniji nakon budjenja posle 7 — 8 sati spavanja, pa je najbolje vreme za rad po ovoj formuli ujutro, posle ustajanja i obavljenog toaleta.

Ova formula ne daje potpuno precizan procenat telesne masti, ali pomaže da, pri gubitku telesne težine, proverimo da li je to gubitag telesne masnoće ili i mišićne mase! Četiri najvažnije stavke u oslobađanju viška kilograma jesu: volja i odlučnost vežbača, obiman trening, redukovana ishrana i masaža.

Volja i odlučnost vežbača je ključna. Celokupni trenažni proces pada u vodu ukoliko vežbač nije dovoljno motivisan i spreman da reši svoj problem, ako on sebi ne želi da pomogne, niko mu neće pomoći.

Trener i celokupan stručni tim tu su da ga motivišu, ohrabre, psihički podupru u trenutku krize, ali pre svega vežbač mora rešiti sam sa sobo šta želi i čemu teži. Specifičnost u planiranju i programiranju treninga redukcije je veliki obim rada u aerobnom režimu.

Razlaganje masnih kiselina je direktno povezano sa utroškom kiseonika. Kiseonik mora biti prisutan da primi vodonik da bi se odvijala beta oksidacija. Katabolizam masti je uslovljen katabolizmom ugljenih hidrata, jer se samo pri razgradnji ugljenih hidrata stvara se oksalsirćetna kiselina koja je neophodna pri razgradnji masti.

Naravno, treningom se oslobađamo nataloženog masnog tkiva, a pravilnom ishranom onemogućavamo njegovo dalje stvaranje i pomažemo procesu redukcije.

Višak kilograma | Homeopatska ordinacija Alona Beograd

Prvi slojevi masnog tkiva se prilično lako skidaju, ali kod osobe koja se gojila godinama masno tkivo je zašlo među mišiće i potrebno je mehaničko delovanje masaža kako bi se rasitnilo i brže izbacilo kroz limfu iz organizma.

U našem timu se nalazi značajan broj stručnjaka koji će predstavljati po našem mišljenju sadašnjost i budućnost kondicionog treninga. Našim metodom rada dolazi do porasta aerobnih i anaerobnih sposobnosti, razvoja snage mišića sa ili bez povećanja mase mišića zavisno od potreba datog sporta, kao i do unapređenja fleksibilnosti. Drugim rečima, primenom naše metode rada sportisti dostižu visok nivo bazičnih fizičkih kvaliteta. Prednost naše metode rada ogleda se u tome što se nakon uspostavljanja dovoljnog nivoa bazične fizičke pripremljenosti primenjuju specifična trenažna sredstva koja znatno unapređuju sportski nastup u datom sportu.

Tako se intenzitet, trajanje i frekvencija aerobnog ili anaerobnog tipa aktivnosti kreiraju na osnovu nivoa ispoljavanja tih karakteristika tokom takmičenja. Trening sa opterećenjem se dizajnira na osnovu motornih obrazaca, opterećenja i trajanja aktivnosti koje se ostvaruju tokom sportskog nastupa.

Gojaznost drugog stepena

Vežbe istezanja se dizajniraju u odnosu na grupe mišića koje se najviše angažuju u datom sportu, i to tako da se razvija dinamička fleksibilnost u više ravni pokreta. Našom metodom rada ne samo da se znatno unapređuje brzina, agilnost, koordinacija, izdržljivost, snaga, fleksibilnost već se usled primene specifičnih vežbi razvijaju i specifični obrasci kretanja datog sporta, pa čak i zahtevi za specifične pozicije u timu. Povećanje poprečnog preseka mišića, odnosno mišićna hipertrofija primarni je cilj većine vežbača kada prvi put dođu u neki fitnes centar.

Takođe i profesionalnih sportista, pogotovo onih koji se bave sportovima u kojima dominira neki oblik snage. Telo na stres reaguje prvo alarmom, zatim adaptaciom na nastale okolnosti i na kraju poboljšanjem sposobnosti kako bi spremno dočekalo sledeći trening.

Sarkoplazmatska ili estetska hipertrofija mišićnih vlakana, za koju je karakteristično povećanje sarkoplazme i nekontraktilnih proteina, koji ne utiču neposredno na ispoljavanje mišićne sile. Obično se zbijenost filamenata u mišićnim vlaknama smanjuje, dok se površina mišićnih vlakana povećava, bez osetnog porasta mišićne sile. Ova hipertrofija je tipična pojava kod elitnih bodibildera. Miofibrilna ili funkcionalna hipertrofija kar.

Ostavite odgovor

Tagovano gojaznost moze biti invaliditet.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *