Gojaznost definicija

Gojaznost definicija

Još je veoma dobro poznata Framinghamska studija koja je pokazala da je gojaznost nezavisni faktor rizika za razvoj ishemijske bolesti srca DHP studija Deutsche Herz-Kreislauf Praventionsstudie pokazala je da se u gojaznosti učestalije javljaju ne samo kardiovaskularne bolesti nego i oboljenja vena, artroze i oboljenja kičmenog stuba.

Gojazne osobe imaju tri puta češće dva ili više faktora rizika u poređenju s normalno uhranjenim. Nije uočena razlika u pogledu vrste i učestalosti pojedinih faktora rizika između polova Tabela 3. Pored studija koje dokumentuju povezanost gojaznosti s čitavim nizom različitih oboljenja danas postoje epidemiološke studije koje jasno pokazuju pozitivan efekat redukcije prekomerne telesne mase na smanjivanje i morbiditetnog i mortalitetnog rizika.

Iako je vekovima poznato da gojaznost prati povećana smrtnost zbog pratećih oboljenja tek je u drugoj polovini prošlog veka uspelo da ova veza bude opšteprihvaćena Podaci o mortalitetu potiču, sasvim razumljivo, iz epidemioloških studija. Među njima je najznačajni Pooling projekat iz Među njima je i Framinghamska studija Analizirana je grupa od 8 muškarca, bele rase i starosti godine u periodu od 8,6 godina.

Mortalitetni rizik posmatran u odnosu na gojaznost ima oblik slova U. Nedostatak ovog projekta je što je obrađena samo muška populacija u relativno malom broju. U narednoj studiji American Cancer Society Study ovi nedostaci su otklonjeni. Ovom studijom je obuhvaćena grupa od Bez obzira na pol, mortalitet je bio identičan unutar pojedinih grupa ispitanika podeljenih prema stepenu uhranjenosti.

Među uzrocima smrti dominantno mesto pripada bolestima koje su nastale na bazi prevremene i ubrzane ateroskleroze, ali značajno mesto pripada i oboljenjima gastrointestinalnog trakta i malignim oboljenjima.

Gojaznost definicija

Pored toga, zapaženo je da s godinama života telesna masa gubi značaj u ekscesivnom mortalitetu. Kod osoba starijih od 80 godina, gojaznost kao faktor rizika za povećanu smrtnost značajna je samo kod morbidno gojaznih muškaraca.

U suprotnosti s ovim su rezultati Dusseldorfske studije koju je objavio Berger Sasvim su drugačiji rezultati kod osoba ženskog pola. Kao mogući uzrok za dobijanje drugačijih rezultata navodi se relativno mlađa životna dob ispitanika.

Razloge za manjak kretanja i bavljena sportskim aktivnostima leži delimično u nedostatku vremena, a delimično u našoj lenjosti. Način proračunavanja indeksa telesne mase BMI . Lečenje obično obuhvata promene u ishrani i životnim navikama.

Rezultati studije Drenika i saradnika, publikovani Međutim, treba napomenuti da je u pitanju bila klinička, a ne epidemiološka studija. Sve spomenute studije, međutim, pokazuju manje-više porast mortaliteta kod niže telesne mase, odnosno BMI, što se grafički prikazuje u obliku slova J ili U Grafikon 1.

Gojaznost definicija

Objašnjenje se može dobiti u Nurses Health Study. Ukoliko se iz posmatrane grupe eliminišu pušači kao i osobe umrle unutar prve četiri godtne trajanja studije dobija se linearna kriva. U Baltimorskoj longitudinalnoj studiji, izneti su rezultati posmatranja gojaznih muškaraca starosti godina u vremenskom trajanju od 27 godina. Sagitalni abdominalni dijametar se pokazao kao daleko bolji prediktor ukupne smrtnosti kao i smrtnosti od srčanih oboljenja u odnosu na BMI i WHR Treba, međutim, istaći da postoje i studije bez povećanog mortaliteta.

Sjostrom je U mnogim studijama nije praćen efekat pušenja. Dve studije, American Cancer Study, iz Osnovna zamerka ovakvim epidemiološkim istraživanjima je korišćenje različitih kriterijuma za procenu stanja uhranjenosti, a danas se smatra da se iole ozbiljna ispitivanja ovakvog karaktera moraju pozabaviti i specifičnom distribucijom masnog tkiva i njenim uticajem na povećanu smrtnost.

Socijalno-medicinski aspekti Socijalno i ekonomsko stanje, kao i kultura nekog naroda imaju uticaja na način ishrane i samim tim i na telesnu masu što pokazuje da gojaznost nije samo genetski determinisana, već da na njenu ekspresiju utiču i brojni faktori iz okoline. S promenama u dru.

Ostavite odgovor

Oboljenja urogenitalnog sistema 5. To se dešava kod osoba sa

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *