Endogena gojaznost

Endogena gojaznost

Kod određenog broja pacijenata sa prisutnom srčanom, bubrežnom ili jetrinom slabošću, metformin je kontraindikovan, tj mora se primeniti drugi terapijski agens. U drugom koraku lečenja dijabetesa ravnopravno konkurišu lekovi iz grupe sulfonilureje, tiazolidinediona, inhibitora alfa glukozidaze, kao i savremeniji lekovi tzv.

Svi navedeni lekovi mogu da dovedu do regulacije nivoa šećera u krvi isključivo ukoliko postoji sačuvana endogena rezerva insulina, tj. U protivnom, ukoliko postoji deficit insulina, do kojeg gotovo neminovno dolazi sa dužim trajanjem šećerne bolesti, ovi lekovi  neće dovesti do zadovoljavajuce glikoregulacije i kod takvih pacijenata se u većini slučajeva nastavlja lečenje sa insulinskom terapijom.

Međutim, najnoviji koncept lečenja podrazumeva izlučivanje viška šećera putem urina, a koji je moguće sprovesti zahvaljujući novoj klasi lekova, SGLT 2 inhibitorima tzv. Ovi lekovi mogu dovesti do zadovoljavajuće glikoregulacije i kod onih pacijenata kod kojih je istrošena već pomenuta endogena rezerva insulina, tj. Ova nova grupa lekova blokiranjem aktivnosti SGLT2 receptora dovode do povećanog izbacivanja glikoze iz organizma, pa samim tim i do smanjivanja nivoa šećera u krvi.

Oni imaju povoljan efekat i na kardiovasularni sistem, što je potvrđeno  mnogobrojnim studijama. Kako se sa gubitkom glikoze iz organizma gubi i deo unetih kalorija, ovi lekovi imaju efekat i na smanjenje telesne mase. Gubitak vode i soli iz organizma ima povoljan efekat kod osoba sa visokim krvnim pritiskom.

U lečenju velikog broja pacijenata sa dijabetesom koristimo i insulin davanjem bilo humanih insulina ili insulinskih analoga putem posebnih brizgalica, tzv penova u određenom broju dnevnih doza.

Penovi daju veći komoditet pacijentima i pomoću njih se insulin ubrizgava na bezbedan i bezbolan način  i time omogućava lakše postizanje dobre glikoregulacije. Sa insulinskom terapijom se može započeti u bilo kom stadijuma dijabetesa, a ponekad je to neophodno uraditi i u prvom koraku. Činjenica je da potreba za insulinskom terapijom korelira sa dužim trajanjem dijabetesa i prisustvom većeg broja komplikacija. Dijabetes je hronično oboljenje koje se ne može izlečiti, ali se može uspešno lečiti primenom savremenih terapijskih principa  i  upotrebom lekova novije generacije, uz adekvatnu komunikaciju i saradnju pacijenta i njegovog terapeuta.

Time se omogućava izbegavanje mnogobrojnih komplikacija šećerne bolesti, što vodi dugovječnijem i kvalitetnijem životu. Sign in. Log into your account. Vaše korisničko ime. Vaša lozinka. Zaboravili ste lozinku? Password recovery. Službena medicina je suočena sa nagomilanim problemima. U vezi s tim, svakome ko se brine o svom zdravlju mogu biti korisne informacije o različitim pravcima medicinske profilaktičke budućnosti. Saznaj …. Zašto smo bolesni? Ovo pitanje postavljaju sebi i drugima milioni ljudi.

Šta uraditi da bi se živelo dugo, bez bolesti, radujući se životu, družeći se i stvarajući. Zašto se u najodgovornijim trenucima našeg postojanja, iznenada slamaju nasši odbrambeni mehanizmi. Šta možemo uraditi da sprečimo taj proces? Ovde ne možemo odgovoriti na sva pitanja, ali se možemo ozbiljno dotaći vrlo važnog aspekata samokontrole sopstvenog zdravlja.

Endogena gojaznost

Ovo je važno za svakog ko hoće biti zdrav. Ova narodna mudrost je hiljadama godina opredeljivala osnovne pravce ozdravljenja organizma čoveka istočnih zemalja.

U pojavi bolesti postoje, minimalno, četiri grupe uzroka bolesti. Posle njihovog opisa, videćemo da postoji realna mogućno.

Ostavite odgovor

Ni jedna do sada identifikovana genetska varijanta ne igra

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *