Centar za gojaznost

Centar za gojaznost

Mere koje je neophodono sprovesti su sledeće. Osnovu lečenja gojaznosti čini dijetoterapija zasnovana na principima pravilne ishrane. Na žalost, u eri interneta dostupne su nam brojne dijete koje nažalost našem zdravlju načine više štete nego koristi. Jedini bezbedan način za smanjenje telesne mase je onaj rukovođen stručnim licima u specijaizovanim centrima, kakva je i Poliklinika Human.

Članovi tima za gojaznost: Prof. Centar okuplja tim vrhunskih endokrinologa, stručnjaka za ishranu i hirurga.

Osnovni princip je da ukupan dnevni kalorijski unos mora biti redukovan. Pacijent se prati na 2- 4 nedelje, a kasnije na 3 — 6 meseci. Ako je gubitak u granicama planiranog, primenjuje se režim sve do dostizanja ciljnog BMI. Neophodno je pratiti pridružena oboljenja i po potrebi korigovati primenjene mere.

Veliku pomoć lekarima u određivanju individualne medicinske nutritivne terapije pružaju testovi intolerancije na namernice i merenje na body-analiser-u.

Centar za gojaznost - Zdravstveni vodič - Memorial

Poliklinika Human vam omogućava merenje i praćenje dijetetskog režima na jednom od najsavremenijih aparata za telesnu analizu, InBody Medicinska nutritivna terapija koja se koristi u Poliklinici Human zasnovana je na preporukama Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Svetske zdravstvene organizacije SZO, Američke dijetetske organizacije ADA i priznatih svetskih medicinskih ustanova Mayo clinic, Harvard school of public health. Bolesti i stanja. Uzrok gojaznosti Gojaznost se najčešće pojavljuje kod ljudi koji za to imaju genetsku predispoziciju.

Pregledi Endokrinologija koja se bavi problemima gojaznosti omogućava detaljan pregled osobe sa viškom kilograma, zahvaljujući nizu metoda i analiza koji možete obaviti u našoj poliklinici: Pregled endokrinologa Ultrazvuk štitne žlezde i abdomena Pregled kardiologa sa EKG nalazom Analize telesnog sastava Laboratorijske analize kompletna krvna slika i analiza urina Gojaznost je neophodno lečiti, budući da ona dovodi do brojnih zdravstvenih komplikacija sa posledičnim smanjenjem kvaliteta i dužine života.

Pregled lekara specijaliste endokrinologije 6. Vesna Mijailović. Dr sci. Goran Cvijović. Dr med. Svetlana Zorić. Načelnik Centra za gojaznost Prof. Mirjana Šumarac-Dumanović. Stacionarni deo Centra za gojaznost se nalazi na I spratu Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS u ulici Dr Subotića starijeg broj Centar za gojaznost je opremljen nameštajem koji je prilagođen ekstremno gojaznim osobama, vage koje mere TM i telesni sastav do kg, odgovarajući aparati za merenje krvnog pritiska.

U Centru se godišnje leči novih pacijenata. U timu za lečenje gojaznosti su endokrinolog, dijetolog, dijetetičari, kardiolog, pulmolog, psihijatar i tim hirurga.

Lečenje u Centru za gojaznost podrazumeva dijetoterapiju kao osnovni vid lečenja svih tipova i stadijuma gojaznosti.

Centar za gojaznost

Medikamentno lečenje sprovodi endokrinolog u slučaju dijagnostikovanja oboljenja endokrinog sistema ili postojanja metaboličkog poremećaja koji zahteva medikamentno lečenje.

Za koga je predviđeno hirurško lečenje gojaznosti? Odluku o indikaciji za hirurško lečenje donosi konzilijum nakon najmanje 6 meseci uspešnog konzervativnog lečenja. Indikacija se postavlja na osnovu BMI, metaboličkih bolesti, uvida u efekat dijetoterapije, saradnju pacijenta tokom lečenja i procene kardiologa, pulmologa, psihijatra i anesteziologa.

Ostavite odgovor

Barijatrijske operacije ne rešavaju problem gojaznosti same po sebi! Sleeve gastrectomy.

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *