Centar za gojaznost klinicki centar

Centar za gojaznost klinicki centar

Bak, M. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 28 12 : Belogolovkin, V. Archives of Gynecology and Obstetrics, 5 : Berarducci, A. Applied Nursing Research, 22 1 : Bjelović, M. Cepeda-Lopez, A. American Journal of Clinical Nutrition, 4 : Chen, B. Acta Neurol Taiwan, 26 1 ; Cohen, A.

J Clin Endocrinol Metab, 28 8 ; Donkin, I. Cell Metabolism, 23 2 : Ernst, B. Obesity Surgery, 19 1 : Ghonelm, M.

BMC Surg, 5.

Centar za gojaznost klinicki centar

Giusti, V. International Journal of Obesity, 29 12 : Goldner, W. Obesity Surgery, 19 2 : Gregorio, V. An integrative review. Grethen, E. Gunjić, D.

Jorga, J. King, W. Surg Obes Relat Dis, Mar Laumann, E. JAMA, 6 : Lazaros, L. Andrologia, 44 6 : Levinson, R. Obesity Surgery, 23 7 : Macdonald, A. Hum reprod Update, 16, Micić, D. Pasquali, R. Hormone and Metabolic Research, 22 05 : Polovina, S. Reid, I. Bone, 31 5 : Ruiz-Tovar, J. Stein, E. Turkmen, S. Gynecological Endocrinology, 31 4 : Patološka gojaznost danas predstavlja globalni svetski zdravstveni problem.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu danas postoji preko 2. Patološka gojaznost se smatra jednim od najozbiljnijih zdravstvenih problema XXI veka i predstavlja vodeći uzrok smrtnosti koji se može sprečiti, sa sve većom rasprostranjenošću kod odraslih a naročito kod adolescenata. Epidemija patološke gojaznosti širom sveta je u stalnom porastu, pa se gojaznost svrstava među vodeće bolesti savremene civilizacije.

Gojaznost je najčešće uzrokovana kombinacijom prekomernog unosa energetski hranljivih materija, nedostatka fizičke aktivnosti i genetske osetljivosti, mada su na neke slučajeve prvenstveno su uticali geni, poremećaji endokrinog sistema ili lekovi. Dokazi koji podržavaju stav da neke gojazne osobe jedu malo, a ipak dobijaju na težini usled slabog metabolizma su ograničeni. U proseku, gojazne osobe zahtevaju veći utrošak energije zbog toga što je ona neophodna da bi se održavala povećana telesna masa.

Centar za gojaznost klinicki centar

Patološka gojaznost se ne sme smatrati isključivo estetskim problemom, pre svega zbog spektar veoma ozbiljnih komplikacija. Najznačajnije komplikacije. Dijetoterapija - Osnovu početnog lečenja gojaznosti čini dijetoterapija zasnovana na principima pravilne ishrane.

Lekovi - Medikamentozna terapija treba da bude integralni deo lečenja gojaznosti pod uslovom da se za to primenjuju registrovani lekovi. Klinički tok bolesnika sa patološkom gojaznošću često je komplikovan ponavljanim neuspesima dijetalnih i medikamentoznih terapija.

Kao rešenje izmedju dijetetskih mera kombinovanih fizičkom aktivnošću i lekovima sa jedne i zahtevnih hirurških intervencija sa druge strane, došlo je do razvoja neoperativnog, nefarmakološkog lečenja gojaznosti endoskopskim postavljanjem intragastričnih balona.

Koncept je baziran na modelu balona, koji je napravljen od silikona, ima sferičan oblik, ispunjen je tečnošću i na sebi ima valvulu koja se sama zatvara nakon plasiranja balona. Ovakav koncept intragastričnog balona sveo je komplikacije na minimum i obezbedio visok stepen prihvatljivosti ovakvog vida lečenja.

Cell Metabolism, 23 2 :

Indikacije za hirurško lečenje patološke gojaznosti su striktne, specifične i ograničene na posebno definisane grupe bolesnika. Hirurgija danas predstavlja odličan izbor za pojedine bolesnike sa patološkom gojaznošću.

Centar za gojaznost klinicki centar

Hirurške intervencije koje se danas primenjuju mogu se podeliti u dve velike grupe: restriktivne i malnutricione, a dve hirurške procedure koje se najčešće koriste su "sleeve" i "bypass" gastrektomija. Pozitivni efekti ovakvog pristupa ogledaju se u činjenici da su komplikacije hirurškog lečenja nakon ovog inicijalnog mršavljenja značajno redukovane. Jedna od mogućnosti početnog mršavljenja je i primena želudačnog balona.

Ostavite odgovor

Abstract Bariatric surgery is the most efficient treatment for obesity and

Objavio

Komentar

Neophodna polja su označena *